1 %

Feltöltés dátuma: 2017. március 15. szerda
Letöltés

Közlemény a 2016. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 100,-Ft Szja 1%-os felajánlással érintett kedvezményezettekről a 2016. szeptember 1-i állapot szerint. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) az alábbiakban ad tájékoztatást a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/A. § (2) bekezdése alapján a törvény 4. § (1) bekezdésében és 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, a kedvezményezett adószámának, nevének, székhelyének, a kedvezményezettet megillető összegnek és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számának megjelölésével. A NAV 2016. szeptember 9-étől elektronikus levélben is tájékoztatta a regisztrált kedvezményezetteket a felajánlott összeg várható nagyságáról. A kimutatásban azon kedvezményezettek tételes adatai szerepelnek a 2016. szeptember 1-i állapot szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2015. adóévi (2016. rendelkező évi) Szja 1%-os rendelkező nyilatkozataikban, és a javukra érvényesen felajánlott Szja 1% összege eléri, vagy meghaladja a 100,-Ft-ot. A kimutatásban szerepelnek a 2016. évben technikai számmal rendelkező, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyházak, a kiemelt költségvetési előirányzat, valamint az Szf. tv. 4. § (1) bekezdése szerinti civil kedvezményezettek. A NAV - a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében - a kiutalást a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti, így a kedvezményezettek részéről ezzel kapcsolatban további teendő nincs. Felhívjuk szíves figyelmüket, amennyiben a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a NAV a kiutalást nem teljesítheti, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki. Kérjük, hogy a maradéktalan kiutalás érdekében esetleges köztartozását mielőbb rendezze! Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció visszavonásig érvényes, a NAV internetes honlapján az SZJA 1+1%-os menüpontban található az érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája. A listában szereplő regisztrált szervezeteknek új regisztrációs kérelmet nem kell benyújtaniuk.

IMPRESSZUM

© 2017 ANGYALFÖLDI TERMÉSZETBARÁT ÉS TESTEDZŐ EGYESÜLET

ATTE BOWLING CENTRUM    1138 Budapest, Új Palotai út 13.    +36 30 568 0729    fb.me/attebowlingcentrum